Den första styrkan från räddningstjänsten gick in i vanliga larmställ och plockade ut de fem. Bakom beslutet låg bedömning att det var fråga om livräddning.

- Och i efterhand har vi konstaterat att det är sannolikt att insatsen räddade fem liv, säger brandingenjör Emma Nordvall.

Men i massmedia handlade det mer om den oro i samhället som olika åtgärder i samband med insatsen orsakat. Människor fick av säkerhetsskäl inte lämna vissa lokaler och det framfördes kritik mot bristande information.

- Det stod inte ett ord livräddningen, bara om oron i samhället, sa Emma Nordvall.

- Men berättade ni att ni räddat liv, jag tror inte media hade struntat i det? frågade moderatorn Karsten Erichs.
- Vi kanske inte gjorde det, konstaterade Nordvall.