Niclas Karlsson- Det är nästan kusligt att det vi planerade skulle hända i vår övning, nu inträffar på riktigt. 1 000 mil bort, säger Niclas Karlsson, övningsledare för Samö-KKÖ.

Runt 6 000 människor runt om i landets deltog i den praktiska delen av övningen 2-3 februari.

Många av dem känner nu igen olycksutvecklingen i Japan från övningsscenariot.

För första gången i en övning medverkade finanssektorn, i Japan seglar de ekonomiska konsekvenserna upp som ett av de stora hoten.

Kriskommunikationen är ett annat exempel.

- Japanerna upplever informationen som knapphändig. Allmänheten är kritisk och befarar att myndigheterna mörkar. Vi känner igen det från övningen, säger Niclas Karlsson.

 

Om verkligheten fortsätter att följa scenariot, vilka kommande stora problem kan vi då se i Japan?

- Det kan bli många frågor kring livsmedelsförsörjningen. Får man de utsläpp vi hade uppstår problem med odling och slaktning och med livsmedelshantering i stort.

Niclas Karlsson spår då också problem för offentlig verksamhet i kärnkraftsverkets närhet.

– Sjukvården kan få personalproblem och därmed svårt att hålla fungerande verksamhet. Det gäller även räddningstjänst och polis. Människor evakuerar området spontant och det gäller även dessa yrkesgrupper, de är också rädda om sina liv.

Även näringslivet kan få problem att driva verksamheten på grund av att arbetskraften försvinner.

- Dominoeffekten kan bli omfattande.

Vattenförsörjningen?

- Det beror på om man har ytvattentäkt eller grundvatten. Är det ytvattentäkt kan det bli direkt påverkan, annars blir det fördröjd verkan.

 

Händelserna i Japan har fått många att konstatera att det är viktigt att öva, och att man med erfarenheterna från övningen i dessa dagar känner sig tryggare.
Samö-KKÖ genomförs i tre skeden, det andra skedet skulle avslutas nästa onsdag med en spelad presskonferens. Den har nu ställts in.

- Det beror dels på att vissa organisationer nu är så hårt belastade av det som händer i Japan att de inte hinner förbereda sig, dels känns det etiskt inte rätt att genomföra konferensen just nu.

6-7 april avslutas Samö-KKÖ med en seminarieövning där erfarenheter och utvecklingsområden ska diskuteras.

- Händelserna i Japan måste med på något sätt. Hur vet jag inte än, men det finns ju tydliga kopplingar mellan övning och verklighet.