Bakgrunden till regeringsuppdraget är paragraf 10 i Lagen om skydd mot olyckor som säger:


”I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Om en sådan myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av denna myndighet.”


I arbetet kommer MSB att analysera större händelser och övningar de senaste åren för att se vilka behov som uppkommit i fråga om ansvar och ledning av stora räddningsinsatser. MSB tar också hjälp av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att genom en studie systematisera vad det innebär för en central myndighet som MSB att ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.


Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2013.