Uppföljningen visar att kampanjen nått många i den svårfångade målgruppen 18-29-åringar.

 

Störst genomslag har filmen med Anders Öfvergård, känd som arga snickaren, fått. Den har setts på bio men även haft många visningar på nätet.

– Under julveckorna visades den på SF-biografer i 83 städer och låg högt på tio-i-topp-listan över av vad folk sett och tagit intryck av, säger Anders Lundberg, MSB.

 

Aktiv mot brand är en del av den nationella strategin för att stärka privatpersoners brandskydd. Tre målgrupper står i fokus: 18-29-åringar, äldre och personer med bristande kunskaper i svenska språket.

– Under 2011 genomförde vi en attityd- och kunskapsundersökning. I den upptäckte vi att 18-29-åringar hade dåliga kunskaper och sämre säkerhetsattityd.

 

Sedan tidigare är känt att äldre i högre utsträckning omkommer vid bränder.

– Vi vill fånga de äldre medan de fortfarande kan påverka sitt brandskydd. Därför vänder vi oss inte till de allra äldsta, utan de lite yngre äldre, till exempel nyblivna pensionärer.

Den tredje målgruppen har  avgränsats till studerande på utbildningen Svenska för invandrare.

 

Anders Lundberg är nöjd med kampanjens resultat hittills.

– Vad jag förstår är det ett ganska bra genomslag. Vi har fått nästan 50 procent av de som sett kampanjen att kontrollera brandvarnaren.

 

Satsningen på informationskampanjer fortsätter. Nationell uppbackning ska göra det lättare att genomföra aktiviteter på lokal nivå.

– I år har vi fått kvitto på att det gemensamma kampanjarbetet gett resultat. Det känns lovande inför framtiden, säger Alexandra Johansson kampanjgeneral för Aktiv mot brand.