MSBs mål på sikt är att andelen kvinnliga brandmän ska vara 40 procent och att det ska finnas en synlig mångfald.

Men vid senaste ansökningen till utbildningen i Skydd mot olyckor var andelen sökande kvinnor fortfarande runt tio procent.

– Många kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund reflekterar kanske inte över att de skulle kunna jobba inom räddningstjänsten. De kanske inte ens vet om att utbildningen finns. Det vill vi ändra på.

Annonskampanjen, som är utformad på flera språk, kommer att synas på bussar, spårvagnar och i tunnelbana i de tre storstäderna. Tjejmagasin, dagspress och internet är andra forum för annonserna.

Förutom att nå ut till nämnda grupper är målet också att förändra allmänhetens attityd och bild av vem som kan vara brandman.

Till höstens SMO-utbildningar hade 1 752 personer sökt. Det är den näst högsta siffran någonsin. Lågkonjunktur och stora kullar anses inverka.

Till SMO-utbildningen som startar i januari är 15 oktober sista ansökningsdag, då avslutas också annonskampanjen.