I första hand ska han biträda MSBs generaldirektör i arbetet med den kommande utredningen om samhällets alarmeringstjänst.

– Det finns många synpunkter på hur alarmeringstjänsten fungerar och det finns anledning att titta på hur den bättre kan samordnas. Alarmeringstjänsten är huvudfokus, men det handlar om fler frågor, bland annat om kommunbidragen, de statliga krishanteringsmedlen som det är också aktuellt att se över, säger Jan Wisén.


Avtalet med MSB blev klart under tisdagen.

– Som kommunal företrädare har man synpunkter på MSB och det ska bli jättespännande att få göra en period på den statliga nivån och få vara med och påverka några frågor som jag brinner för.

 

Det är en projektanställning i första hand om året ut.

 

– Jan Wisén har unika kunskaper inom sitt område och kan vara bollplank även i andra frågor. Alarmeringsutredningen kommer fler att vara engagerade i, säger MSBs överdirektör Nils Svartz.

 

– Alarmeringstjänsterna har stor betydelse för MSBs verksamhet och hela samhället. Vi har fyra landsting som går sin egen väg och helt plötsligt har vi flera aktörer. Hur ska samhället agera för att ge ett bra skydd för alla medborgare? säger Nils Svartz.