– Personuppgifter måste vägas mot andra berättigade intressen i samhället. Men vi ska ha individperspektiv, allt som kan påverka ur integritetssynpunkt bör kartläggas, säger Göran Gräslund, ordförande i integritetskommittén, som leder arbetet.

 

I arbetet finns tre uppdrag:

  1. Kartlägga och analyser faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten.
  2. Följa upp effekterna av förstärkningen av den personliga integriteten som skedde genom grundlagsförändring 2011.
  3. Överväga inrättande av ett integritetsskyddsråd och om ett sådant råd kan placeras i en befintlig myndighet.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2016.