På julafton 2008 antände brinnande matolja en spisfläkt och ett köksskåp på Geografigränd i Umeå. Branden släcktes snabbt av räddningstjänsten med två duschar från strålröret. Man räknade med att branden pågått i 15-20 minuter. Med IR-kamera kontrollerades att branden var ordentligt släckt och imkanalen kontrollerades upp tills röret böjde sig. Åtta timmar senare utbröt brand på vinden och tre huskroppar totalförstördes. Skadorna uppgick till över 100 miljoner kronor.

 

Det visade sig att en glipa i isoleringen lett till att ventilationskanalen kommit i direktkontakt med sågspån på krypvinden. Folksam anser att räddningstjänsten begick fel och var försumlig när man inte kontrollerade vinden och stämde kommunen på fem miljoner kronor. Risken för att branden skulle sprida sig till vinden var uppenbar enligt Folksams experter.

 

Folksam anser också att räddningstjänsten gjorde fel när man efter avslutad släckning lämnade över bevakningen till lägenhetsinnehavaren. Denne förstod inte svenska utan en 14-årig son användes som tolk och enligt Folksam innebar det att bevakningen överlämnades till ett barn i en familj som varken förstod eller talade svenska. Det enda de hade förstått var att de skulle lämna lägenheten.

 

Räddningstjänsten har försvarat sig med att brandmännen under många års tjänstgöring aldrig varit med om att en brand spridit sig via imkanalen. Eftersom imkanalen var klassad för att stå emot brand dubbelt så länge som den pågått fanns heller inte skäl att misstänka spridning. Glipan i isoleringen är att betrakta som ett konstruktionsfel.

 

Folksams experter menar att man kan inte blint förlita sig på brandklassningen, glipor kan med tiden uppstå av vibrationer.
Räddningstjänsten anser att även om man gått upp på vinden hade man inte kunnat upptäcka en brandspridning eftersom kanalerna var täckta av sågspån. Folksams experter anser å andra sidan att detta borde fått dem att kontrollera noggrannare och sköta efterbevakningen på ett annat sätt.


Tingsrätten konstaterar att glipan i isoleringen inte är ett konstruktionsfel, men: ”Tingsrätten finner trots detta, mot bakgrund av ventilationssystemets brandklassning, brandmännens erfarenhet och utbildning och förmåga att tolka befintlig brandbild samt avsaknaden av praxis och riktlinjer på såväl nationell som lokal nivå, vid en samlad bedömning att brandmännen inte hade möjligheter att inse risken för den omfattande skada som faktiskt uppstått.”


Inte heller finner tingsrätten det begicks något fel vid bevakningsöverlämnandet och friar kommunen helt.