- Ett ypperligt sätt för ansvariga, chefer eller politiker, att se vilka insatser deras räddningstjänst varit på senaste veckan eller månaden, säger Jörgen Granefelt, statistikutvecklare på MSB.

 

De flesta räddningsledare, eller motsvarande, skriver insatsrapporter direkt efter avslutad insats. Med det nya system som tas i bruk innebär det att man samtidigt skickar uppgifterna direkt in i MSBs databas.

 

Systemet är i drift sedan årsskiftet och i dagsläget har 30 räddningstjänster uppgraderat till tjänsten.

- Men för att få en statistik som är mer användbar för alla önskar vi att samtliga insatsrapporter kunde komma via det nya systemet.

 

För att hantera insatsstatistik används tre olika system runt om i landet. Just nu är det bara Alarmos som utvecklat sin tjänst så att siffrorna automatiskt överförs till riksstatistiken.

- Alarmos har runt 120 kommuner som kunder, men sett till befolkningen, vilket i stort blir liktydigt med antal insatsrapporter, är de tre systemen ungefär lika stora, säger Granefelt.

 

Den dagsfärska statistiken blir av förklarliga skäl preliminär. Men om räddningstjänsten korrigerar sina uppgifter sker samma sak i MSBs databas.

- Det här tror vi ska underlätta hanteringen i kommunerna. Hittills har en person på varje räddningstjänst ansvarat för att samla ihop alla insatsrapporter, skicka dom till oss och när kvalitetsbrister kommer tillbaka fördela dem till respektive rapportförfattare. Ett arbete med långa ledtider, vilket gör det svårt att nå ut med kvalitetsbrister och svårt att rätta till dom eftersom man i vissa fall inte minns händelsen.

 

- I det nya systemet får rapportförfattaren återkoppling med en gång. Skriver man av misstag 22 dödade när det ska vara 2 så kommer det automatiskt en fråga om man verkligen fyllt i rätt. Det gör att vi kan upprätthålla en betydligt bättre kvalitet på statistiken, en fördel för oss på MSB men framför för räddningstjänsten.