Carl-Gustaf Erixon

– En samlad bild kan hjälpa alla att arbeta effektivare, säger Carl-Gustaf Erixon, MSB, och visar den tankemodell som MSB utgår från i arbetet med en övergripande inriktning för området samhällsskydd. Foto: GUNNO IVANSSON

 

Målet är ökade synergier, bättre samordning och mindre överlappning mellan olika arbeten och processer inom området.

Inriktningen är ett internt uppdrag från generaldirektören men utgår från den politiska inriktningen för området och ska bidra till att de politiska målen uppnås. Därför sker en bred förankring.

 

– Vi arbetar med en referensgrupp med representanter för samverkansmyndigheterna i de sex samverkansområdena och har genomfört workshops med kommuner och landsting, näringslivet, forskarvärlden och frivilliga, säger Carl-Gustaf Erixon, MSB.

 

Arbetet är omfattande, bara inom MSB finns ett 70-tal styrdokument. Även om Carl-Gustaf Erixon har mött oro för styrning vid träffar utanför myndigheten säger andra: äntligen!

– De flesta är positiva och ser ett behov av att få ihop det här området. Att reda ut ”röran” och skapa ett fokus uppfattar vi som ett önskemål.

 

Tanken är att alla aktörer inom området samhällsskydd och beredskap ska utgå från inriktningen i sitt arbete.

– En samlad bild kan hjälpa alla att arbeta effektivare. Man kan se hur området samhällsskydd och beredskap passar in i sin verksamhet och utgå från den övergripande inriktningen vid inriktningen av den egna verksamheten, säger Carl-Gustaf Erixon.

 

Inriktningsarbetet bygger på en tankemodell som beskriver området samhällsskydd och beredskap. Modellen beskriver det som hotar, det som ska skyddas, förmågan som ska skapas för att skydda det hotade, de som ska agera och styrinstrument för att uppnå målen. Till styrinstrumenten hör lagar och regler, ekonomiska styrmedel och information.

En första version av inriktningen ska vara färdig i början av 2014.