MSB har i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för hur kommunernas tillsyn över brandskyddet ska stärkas för att vara likvärdigt och rättssäkert.

I utredningsarbetet har man konstaterat att fördelar med behörighet skulle kunna vara ökad status på arbetet, en signal från staten att det är viktigt, en lägstanivå på arbetet skulle säkerställas och länsstyrelserna tillsyn av kommunerna skulle förenklas.

Men samtidigt konstaterar man att det inte blivit sämre sedan behörighetskraven togs bort.

– Och vi tror att det finns risk att ett behörighetskrav lägger ett tak på kompetensnivån, att man nöjer sig med den nivån, Det är också svårt att packa ner kravet på en person, däremot behöver organisationen klara det, säger Eleonor Storm.

 

När det gäller utbildningen i tillsyn och olycksförebyggande anser MSB att former och innehåll bör ses över.

Strategin för likvärdig och rättssäker tillsyn innehåller förutom utbildning och kompetens också mer vägledning, bland annat genom den tillsynshandbok som är på gång.

– Det är viktigt att kompetensutvecklingen systematiseras och att man bland tillsynsförrättare bygger fler nätverk för att utbyta erfarenheter.

I utredningen pekar MSB också på att det är viktigt att det blir en samsyn kring begreppen likvärdig och rättssäker, att kommunerna kan nyttja sina resurser bättre och inte minst att kunskaperna hos de som äger och nyttjar tillsyneobjekten behöver ökas.

Regeringsuppdraget skulle ha redovisats 1 april men är förlängt till 1 juni.