Så sammanfattade Thord Eriksson, Försvarsdepartementet, utredningen om Sveriges förutsättningar att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga händelser i fredstid.

 

Enligt utredningen, som  gjorts av Christina Salomonson, har Sverige goda förutsättningar att ta emot internationell hjälp.

– Hindren är få. Det handlar mer om att det saknas kunskap om vår rätt komplexa krisberedskap. Det är vår osäkerhet och okunskap som är hinder i att utveckla förmågan ta emot internationellt stöd. Vi ska också ha klart för oss att ta emot hjälp är inte lätt. Det kräver förberedelser och i den här rapporten är värdlandsstöd inarbetat.

 

Utredningen föreslår kompetensutveckling och att befintliga krisberedskapsutbildningar bör innehålla hur man tar emot hjälp. Den föreslår också att det genomförs en övning våren 2014.

– Det bör finnas ett expertstöd för den som behöver internationellt stöd och utredaren föreslår att MSB i samverkan med berörda myndigheter utvecklar en sådan funktion.

 

Frivilligorganisationerna föreslås få en roll i förberedelsearbetet att ta emot stöd. Krav ställs på att kommunikation ska kunna ske på stödlandets språk.
– Det räcker inte att lämna pressinformation på svenska. MSB bör ha en funktion för att översätta till engelska, men måste kunna förmedla information på det hjälpande landets språk, säger Thord Eriksson.