Erik Egardt– MSB kommer att göra en satsning på direktinformation till skolorna, det är viktigt att räddningstjänsterna hjälper till att nå berörda skolor med den nya säkerhetsinformationen, säger Erik Egardt, brandingenjör på MSB.

 

MSB har i samarbete med polisen i Jämtland och andra berörda parter gjort en analys av händelsen. Nu är ambitionen att nå ut med en landsomfattande information för att undvika liknande olyckor i framtiden.
– Det är särskilda risker med alkoholer som både fritidsledare och räddningstjänster bör ta till sig. De varor som informationen kan fokuseras på är i första hand T-sprit/rödsprit, spisbränsle och tändgelé. Riskfyllda moment är såväl hantering av spritkök som val av lämplig tändmetod vid grillning.

 

Egardt varnar bland annat för att hälla etanolbränsle på en slocknad brasa eller återtända en grill. Det  kan leda till likartade förlopp som vid olyckan.
Företaget Trangia, som tillverkar de aktuella stormköken, har tagit olyckan på allvar.

– Deras skriftliga instruktioner för hur stormköken ska användas kommer att ändras i linje med våra rekommendationer, säger Egardt.

 

Några tips:

  • Bränsleflaskor försedda med flamskydd är säkrare, de skyddar mot att antändning kan fortplanta sig in i flaskan.
  • Lyft alltid ur brännaren ur stormkökets vindskydd vid påfyllning eftersom vindskyddet kan dölja en tändkälla.
  • Kan man ta i brännaren med handen är den sval nog och kan fyllas utan risk för antändning.

Trangias hemsida finns film med bra exempel för säker påfyllning av spritköksbrännare.