MSB har tagit fram en interaktiv utbildning i informationssäkerhet som en gratistjänst på webben. Tjänsten kallas Disa, Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare.

– I Disa har vi valt ut åtta avsnitt som vi bedömt som de viktigaste som alla anställda behöver känna till när det gäller informationssäkerhet. Där finns till exempel avsnitt om hantering av lösenord, USB-minnen och sociala medier, berättar Michael Patricksson, MSB.

I varje avsnitt finns en informationsfilm, en text och en fråga som slumpas fram ur en databas. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att man gått igenom utbildningen.

Adressen ärhttp://disa.msb.se.