När Region Skåne skulle teckna avtal om att räddningstjänsten i Hörby skulle åka på sjukvårdslarm,  IVPA-larm, sade brandmännen nej. Med stödet av facket, Brandmännens riksförbund, krävde man förhandling om extra ersättning för nya arbetsuppgifter.

Det resulterade i att Hörby kommun och SKL stämde BRF inför Arbetsdomstolen och facket svarade med en motstämning.

 

Arbetsdomstolen beskriver tvisten som en fråga om ”det enligt kollektivavtal, och utan särskild överenskommelse med de berörda arbetstagarna, ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att delta vid dessa larm och därvid utföra olika förekommande arbetsuppgifter”.

 

Nu har Arbetsdomstolen slagit fast att det ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att rycka ut på IVPA-larm och sjukvårdslarm. Kommunens yrkande om skadestånd avslås, men BRF ska ersätta Hörby kommun för rättekostnader på drygt 270 000 kronor.
Region Skåne har tidigare tecknat avtal om IVPA-larm med länets övriga 32 kommuner.