11 fastighetsbolag i Göteborg ingår i koncernen Förvaltnings AB Framtiden med totalt närmare 70 000 lägenheter och 888 anställda.

När nye koncernchefen började för fyra år sedan var hans första fråga:

– Hur är det med brandvarnare?

Det blev startskottet till ett projekt i samarbete med räddningstjänsten och Arbetsförmedlingen där 15 brandinformatörer anställdes.

– Vi rekryterade främst kvinnor med goda språkkunskaper, trodde de lättast skulle bli insläppta i lägenheterna. Nu ser vi att en man och kvinna tillsammans fungerar bättre.

 

Informatörerna utbildades i brandkunskap, första hjälpen, hot och våld, hyresjuridik, och försäljningsteknik.

Informatörerna behärskade tillsammans 15 språk, informationsmaterial översattes till tio olika språk. Informatörerna går två och två, den ene informerar och den andre sätter upp brandvarnare. Målet är att informationen ska få hyresgästen själv att öka skyddet.

– Hyresgästerna har besittningsskydd, det ska respekteras.

Resultatet har enligt Säljö varit gott. Trygghet och säkerhet ökar för de boende. Ambitionen är att alla lägenheter ska besökas.

– Fastighetsbolagen var inledningsvis inte positiva, men de är nu. Ett bolag stod inför en höjning av försäkringspremien med tolv procent, i stället sänktes den med 16 procent. De kunde räkna hem projektet redan första året.

Om informatörer registrerat riskmiljöer, hur har man hanterat det?

– Lämnat informationen vidare till hyresvärden som då kan göra en besiktning.