– Det jag bland annat ska titta på är om polisens nationella insatsstyrka kan förflyttas snabbare med hjälp av försvarets helikoptrar, säger Svartz.

Helikopterresurserna har utretts tidigare, då ur ett bredare samhällsperspektiv. Nu är inriktningen ökad kapacitet mot grov brottslighet. Uppdraget har initierats av justitieministern och försvarsministern.

 

Attentaten i Oslo och på Utøya lär vara en av de utlösande faktorerna, eftersom utredaren ska ta hänsyn till den norska 22 juli-kommissionens rapport.

 

Försvarets helikopterflotta håller på att uppgraderas, när det är klart kommer det att finnas 42 medeltunga helikoptrar som kan ta fler passagerare än polisens helikoptrar. Om de kan bli en resurs för nationella insatsstyrkan ska därför utredas.

– Uppdraget är att se över möjligheterna på både kort och lång sikt.

 

Vilka är förutsättningarna för olika inställelsetider? Vilka kostnader medför det? Hur ska stödet organiseras? Var bör helikoptrarna vara baserade? Under vilket regelverk ska försvaret lyda om man arbetar för polisen? Det är några av de frågor som Nils Svartz ska reda ut.

15 juni ska redovisningen finnas på försvarsminister Karin Enströms bord.