- Det blåste kraftigt den här dagen, i byarna 20-25 sekundmeter, och det kom att påverka insatsen ganska mycket, konstaterar Dan Svensson brandingenjör i Kristianstad.

Räddningstjänsten fick larm om villabrand i Everöd. Sex minuter efter larm är första styrka på plats och konstaterar fullt utvecklad brand. Ytterligare tio minuter senare är ytterligare tre styrkor på plats.

- Vi ansåg oss då ha tillräckligt med resurser på plats och inriktningen var att förhindra spridning.

 

Men det skulle inte bli så lätt, förutsättningarna ändrades snabbt.

- Vi ser plötsligt att taket på ett hus 80 meter bort brinner. Och sen brinner en fastighet ytterligare 40 meter bort. 40 minuter efter larm har vi tre villabränder. Avståndet på fyra meter till tomtgräns spelar i den situationen ingen roll.

 

Spridning till båda villorna kom från den ursprungliga branden. Båda villorna hade sticktak under takpannorna, sannolikt fick gnistregnet snabbt fäste där.

- Vi förstod att det var risk för spridning till ytterligare fastigheter och även stor risk för omfattande gräsbränder. Stora bränder på tre håll gjorde också att det blev bekymmer med vattenförsörjningen, säger Svensson.

 

Soteld var troligen orsak till branden där två villor totalförstördes och en fick omfattande skador. Totalt fanns fyra släckbilar, sex tankbilar och drygt 30 brandmän på plats.

- Ambulansen drogs tyvärr tillbaka för att säkra beredskapen i Kristianstad. Men vi hade många brandmän i insatsen och det fanns riskmoment.