– Ytterst handlar tillsyn om att fånga in brister och vi märkte att det finns brister i själva tillsynsarbetet. Då är vår uppgift att ge stöd, säger Magnus Nygren på MSBs tillsynsenhet.

Tillsynsenheten noterade också att vissa frågor regelbundet återkommer till MSB.

– Det är ofta frågor som inte har tydliga svar och ibland får olika svar.

Det gav idén till en tillsynshandbok. För MSB blir arbetet ett instrument för att myndigheten ska vara tydlig och enhetlig i sin rådgivning till länsstyrelser med flera.

Men syftet med boken är framförallt att den ska vara ett stöd till den enskilde tillsynsförrättaren på räddningstjänsten.

– Vi hoppas också att andra kommunala förvaltningar och länsstyrelser kan ha nytta av den och att den kan användas i våra utbildningar.

 

Ett kapitel i boken handlar om förelägganden, med bland annat stöd för hur man utfärdar dem.

Boken kommer också att ta upp juridik, roller och ansvar, planering och genomförande av tillsyn, begreppet skäligt brandskydd, uppföljning och utvärdering med mera och ge praktiska exempel.

– Vi har främst fokuserat på lagen om skydd mot olyckor, men i vissa delar går boken även att använda för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Stor vikt är lagd vid juridik, formalia och skälighetsbedömningar, säg Eleonor Storm, vid MSBs tillsynsenhet.

Tillsynshandboken ska ut på remiss i höst och vid årsskiftet hoppas MSB ha den klar för publicering.