Vid regionstyrelsens (motsvarande kommunstyrelsens) senaste möte ströks arbetsutskottets förslag om ett fristående befäl per skift i Visby. Befälet skulle vid behov vara en resurs utanför stan utan att Visby förlorade sin rökdykarkapacitet.
- Länsstyrelsen var tydliga kring behovet av fristående befäl och jag är beredd att gå in och backa upp frågan i fullmäktige. Jag tror inte alla på mötet var klara över den roll som de fristående befälen ska ha, säger Åke Svensson (s).


Bakgrunden är att länsstyrelsen kritiserade Gotland för att inte leva upp till sitt handlingsprogram som dessutom är gammalt. Ytterst bottnar det i problem att rekrytera deltidsbrandmän.
Räddningstjänsten som haft sparkrav hängande över sig skulle i stället få nyanställning av 16-18 brandmän på heltid för att kunna leva upp till den nivå man själv beslutat om.


Förslaget var två brandmän heltid på dagtid i Hemse, två brandmän heltid dygnet runt i Slite och en utökning från fem till sex brandmän per skift i Visby.
Det sista ströks alltså av regionsstyrelsen. På måndag (16 december) ska frågan upp i regionfullmäktige.
- Frågan har stötts och blötts länge. Det här är ett viktigt beslut, säger Åke Svensson.


I protokollet från regionstyrelsens möte poängteras att inriktningen på landsbygden långsiktigt ska bygga på ett upplägg med deltidsbrandmän, att den föreslagna organisationen med delvis heltidsanställningar ska ses som en ”övergångslösning till full bemanning uppnås”.

 

Innebär det att föreslagna anställningar i Hemse och Slite blir tillfälliga och försvinner när man lyckas rekrytera deltidsbrandmän?
- Det ser jag inte som troligt. Tillför vi en resurs har jag svårt att se att vi sen kan backa tillbaka, säger Åke Svensson och tillägger:
- Även om vi haft svårigheter att rekrytera deltidspersonal kan vi inte lägga oss ner platt i den frågan. Vi ser deltidsbrandmän som en viktig resurs, viktigt att vi har de männen och kvinnorna. De är ett nödvändigt komplement till heltidsbrandmän.