Nu kommer 16-18 brandmän anställas på heltid för att regionen ska kunna leva upp till den nivå man själv beslutat om.

 

Räddningstjänsten på Gotland har tidigare haft sparkrav på flera miljoner hängande över sig.

Nu får verksamheten istället ett tillskott som i slutändan beräknas hamna runt åtta miljoner om året.

 

Ytterst bottnar det i problem att rekrytera deltidsbrandmän, att handlingsprogrammet var gammalt och dessutom säger en sak men verkligheten är en annan.

– Vi har påtalat bristerna. Nu löser man bemanningen och bibehåller en hög ambition när det gäller trygghet och säkerhet, säger Jan Eriksson på länsstyrelsen i Stockholm som utfört tillsynen på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland.

 

I handlingsprogrammet från 2006 uttalas att det ska finnas rökdykarkapacitet på brandstationer som täcker norra Gotland. På grund av rekryteringsproblem har det aldrig lösts.

När ett nytt handlingsprogram skulle tas fram till 2010 presenterade räddningstjänsten några möjliga förslag.

– Men det togs inget nytt beslut. I stället har det gamla handlingsprogrammet levt vidare, med sina brister, säger Anders Fagerlund, brandmästare på Gotland.

 

Bemanningen på främst norra Gotland är fortfarande undermålig.

– Vi får inte tag i folk som kan ge oss rökdykarkapacitet. Vi har ju ingen grannkommun att samverka med heller, säger Fagerlund.

 

För att klara bemanningen och leva upp till sina egna mål kommer stationen i Slite ha två brandmän på heltid dygnet runt. Vid insatser på norra delen av ön kompletteras de med deltidsbrandmän.

I Hemse, på södra Gotland, är det problem att klara beredskapen på dagtid. Där anställs två heltidsbrandmän på dagtid måndag-fredag.

Dessutom utökas bemanningen i Visby från fem till sex man, för att en ledningsperson ska kunna skickas ut till övriga stationer utan att kapacitet går förlorad inne i Visby.

 

Totalt innebär det tre dygnstjänster och två dagtjänster på heltid, vilket kommer att innebära rekrytering av 16-18 tjänster. Rekryteringen kommer att ske successivt. Två extra miljoner är föreslagna till nästa år. I slutändan beräknas utökningen kräva ett årligt tillskott på åtta miljoner kronor jämfört med dagens budget.

– Det här är fantastiskt positivt. Under mina 30 år i räddningstjänsten har jag inte varit med om något liknande. Nu hoppas jag vi kan driva igenom en bra organisation, säger Anders Fagerlund.