– Vi tänker definitivt fortsätta med det, säger förbundsdirektör Per Widlundh.

I höstas skulle Syd anställa femton brandmän. De använde den nya policy som storstäderna har tagit fram, där betydligt fler egenskaper och kompetenser än styrka vägs in.

Räddningstjänsten Syd slöt avtal med Friskis&Svettis, som genomförde de fysiska testerna.

– Vi ville få större objektivitet. Dessutom är det en effektivisering av vårt arbete.

Till femton utlysta tjänster sökte 150 personer. Av dem var tolv kvinnor och åtta hade deltagit i Syds mångfaldsprojekt En integrerad räddningstjänst.

I det slutliga urvalet spelade såväl mångspråkighet som underrepresenterat kön in.

Av de femton som fick jobb kom tre från mångfaldsprojektet, alla män. Fem var kvinnor. Samtliga som anställdes klarade de fysiska och alla andra krav som hade ställts upp.