1 Hur ska kompetens inom LBE-området kunna upprätthållas i alla kommuner? Samverka?

– Det finns olika sätt att lösa detta. I lagen (paragraf 26) framgår att en kommun får träffa avtal med en annan om att denna helt eller delvis får utföra kommunens uppgifter. Detta ger möjlighet att bygga upp kompetens och erfarenhet att hantera vissa frågor som inte är så frekvent förekommande. Möjligheterna till samverkan är de samma som vid tillsyn enligt LSO, säger Patrik Perbeck, MSB.

 

2 Ska man tillämpa tillståndskrav för överföring av explosiva varor eller bortse från det?

– Nej, det ska man inte bortse från. Överföring av explosiva varor inom Sverige är tillståndspliktigt och tillstånd ska sökas av den som tänker ta emot de explosiva varorna. Tillståndet söks i den kommun där varorna ska hanteras, se paragraf 18 i lagen. Gäller överföringen explosiva varor från annat land inom EU/EES krävs också överföringstillstånd, men då söks detta hos MSB, säger Malin Jonsson, enheten för farliga ämnen på MSB och fortsätter:
– Det finns dock undantag där överföringstillstånd inte krävs, exempelvis för överföring av pyrotekniska artiklar och för överföring av krut till handladdning.

 

3 Hur mycket pyroteknik är tillåtet i försäljningslokaler?

– Dagsbehovet är vår rekommendation. Då kan säljaren ställa upp de fyrverkerier som uppskattas att gå åt under dagen innan försäljningen påbörjas och slipper transportera fyrverkerier gång på gång mellan förrådet och försäljningsplatsen, vilket är ett riskmoment. Generellt finns inget att vinna ur säkerhetsperspektiv genom att villkora en lägre mängd, säger Malin Jonsson.

 

4 Polisens avgifter för hanteringen av explosiva varor var låg. Nu blir det kostnader i nivå med arbetsinsatsen och därmed dyrare. Enhetlig prisbild vore bra, vad rekommenderar MSB?

– Förutsättningarna kan variera mellan kommuner vilket kan påverka avgiftens storlek. MSB avser att följa upp detta för att kunna ge vägledning och harmonisera arbetet med avgifter för tillstånd och tillsyn, säger Christer Strömgren, tillsynsenheten MSB.

 

5 När räddningstjänsten behöver söka tillstånd för sin egen hantering av drivmedel och gasol, blir det lite huvudbry med tanke på jäv. Något råd?

– Kommunallagen innehåller bestämmelser som i princip förbjuder en nämnd att bevilja tillstånd till sig själv alternativt att tillsyna sin egen verksamhet. Detta brukar kommunerna normalt sett ordna genom att lägga just de frågorna på en annan valfri nämnd, säger Torkel Schlegel, chef för MSBs rättsenhet.

 

6 Varför ska föreståndaren godkännas i samband med explosiva varor och enbart anmälas vid hantering av brandfarliga varor?

– Anledningen till att föreståndare för explosiv vara ska godkännas beror i huvudsak på risken för att varorna kommer till brottslig användning, säger Schlegel.