– Kommunerna bör göra tillsyn för att tillse att förråden uppfyller den nya EU-standarden, säger Tony Carlsson, enheten för farliga ämnen på MSB.

2007 kom nya regler som ställde krav på högre säkerhetsklassning mot inbrott vid förvaring av explosiva varor. För att ge ägarna tid att byta ut sina förråd medgavs dispens i fem år. Det innebär att dispenserna löper ut vid årsskiftet.

 

Ansvaret för tillsynen ligger nu på kommunerna. Och det är bråttom, nya dispenser medges inte.

– De som inte har ett förråd som uppfyller kraven mister tillståndet vid årsskiftet, säger Tony Carlsson.