Ersättning för insatser som Södra Cells egen industribrandkår i Mönsterås gjorde i samband med en flisbrand sommaren 2011 ersätts inte av staten.
Mönsterås kommun fick fakturor från Södra Cell på sammanlagt 2,6 miljoner, pengar som kommunen i sin tur yrkade ersättning för från staten för räddningstjänstkostnader.

 

MSB avslog ansökan med hänvisning till att Södra Cell Mönsterås har ett eget ansvar att utan ersättning delta i räddningsinsatsen med tillgängliga resurser.

Massabruket är dessutom en så kallad 2:4-anläggning med särskilda risker och som är skyldig att hålla eller bekosta beredskap för att förhindra eller begränsa skador.

 

MSB har i stort godkänt övrig begäran om ersättning från Mönsterås, vilket innebär att kommunen får totalt 13,4 miljoner kronor av begärda 16 miljoner, självrisk fråndragen.
Mönsterås kommun har överklagat beslutet.

 

Hultsfreds kommun får 1,9 miljoner i statlig ersättning för räddningsinsatser i samband med översvämningar i juli 2012. Kommunen fick i stort sett igenom sin begäran, frånsett dryga 90 000 kronor i ersättning vilket främst avsåg arbete med återställning av material samt drivmedel.