Föreläsningen genomfördes av Jonas Lindgren vid Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna för en doktorandkurs arrangerad av forskarskolan Forum Securitatis vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Linköping.

Vid kursen föreläste också Peter Stenumgaard, professor och forskningschef vid FOI, om sårbarhetsaspekter på trådlös kommunikation.

– Många tror att om ett system är avlyssningssäkert, då är det också störtåligt, men så är det oftast inte, säger Peter Stenumgaard.

– Tetra-standarden, som ligger till grund för Rakel, är avlyssningssäker, däremot har man inte fått tillräckligt frekvensutrymme för att göra den särskilt störningstålig.

Ända sedan de trådlösa teknikerna började användas har riskerna diskuterats.

– De gränsvärden som finns idag gäller enbart uppvärmningseffekter. För att till exempel skydda så att inte ögonen värms upp och grumlas, vilket ger obotliga skador.

Rakel använder låga frekvenser vilket misstänks kunna innebära att strålningen går längre in i kroppen.

– Det kommer rapporter då och då, men det är sällan resultaten kan upprepas. Det finns inga säkra rön förutom uppvärmning.

Samarbetet mellan MSB och Forskarskolan kommer att utökas.

– Rakel är ryggraden i det svenska krishanteringssystemet och jag ser kanske MSB som Forskarskolans viktigaste samverkanspartner, säger Peter Stenumgaard.