Brandskydd för äldre, för särskilt riskutsatta, i flyktingboenden, förebyggande av eldstadsbränder är några av de områden som tas upp. De utgår från den nationella strategin för stärkt brandskydd som också kommer att diskuteras.

– Regeringen kommer att redogöra för vad man från deras sida just nu gör inom brandskyddsområdet, säger Patrik Perbeck, MSB.

 

Tillstånd för brandfarliga varor, brister i byggprocessen, skillnader mellan olika släcksystem och till vem kraven i ett föreläggande riktar sig, är andra programpunkter.

Förebyggandekonferensen arrangeras vartannat år och brukar locka runt 400 besökare. Sista anmälningsdag är 22 mars. Här hittar du programmet och mer information.