Raul FerrerMastersprogramet Global Media Studies vid Karlstads universitet har IT-inriktning.
– Det jag ville studera och skriva om är mobil tillgänglighet för krishantering i ett utvecklingsland, berättar Raul Ferrer.


Ett skäl till att valet föll på just Ghana är att landet har engelska som huvudspråk. Landet har också en problematik med översvämningar på grund av stora dammbyggen, både inom landet och i grannlandet i norr.
– Voltasjön i Ghana är en av världens största konstgjorda sjöar. Samtidigt har grannlandet Burkina Faso två stora dammar som inte klarar vattenmängderna under regnperioderna. Burkina Faso ringer helt enkelt och berättar att man släpper på vattnet som sedan orsakar översvämningar i Ghana.


Under det två veckor långa besöket i Ghana var hans ingång och kontakt den statliga krishanteringsorganisationen Nadmo, National Disaster Management Organisation. Huvudkontoret finns i huvudstaden Accra vid kusten i söder och har tio regionkontor.
Utvecklingsländer har mycket hög mobiltäthet, men Raul Ferrer kunde konstatera att tiden inte var riktigt mogen för smarta telefoner och appar.
– Mobilt internet ökar snabbare än i Sverige men utvecklingen har inte kommit tillräckligt långt. Regionerna domineras av olika mobiloperatörer och tjänstemännen på Nadmo tvingades ha 2-3 mobiler för att kunna nå sina regionkontor.


Trots kommunikationsproblem ser Nadmo inte varningen för översvämningen som största problemet. Översvämningsproblematiken förvärras av att människor bosätter där de inte borde. Runt Accra har det vuxit upp slumområden i vattnets väg. Dessutom hindrar sopor vattnet från att rinna undan. Nadmos största problem är bristen på infrastruktur och resurser att åtgärda problemen.
– Nadmo har en egen styrka för både räddning och förebyggande åtgärder men resurserna är otillräckliga. De behöver fordon och allra högst på önskelistan står en helikopter.


Raul Ferrer är kritisk till internationella överenskommelser som alltför ofta har de rika ländernas perspektiv.
– Hur mycket ska ett fattigt land satsa på något som kanske inträffar. Det finns många andra problem att ta hand om innan man bygger upp ett system för krisberedskap, säger Raul Ferrer.