- Mig veterligt är det första gången ett räddningstjänstförbund likvideras, säger räddningschefen Tom Setterwall.

Förbund har upplösts tidigare, men då har det handlat om skilsmässor där medlemskommuner varit överens om att gå skilda vägar.

 

I Sörf råder en konflikt mellan Skurup och övriga fyra medlemskommuner (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad). Skurup har inte varit överens med övriga om avgiftsfördelningen i förbundet, och heller inte hur deras medlemskap skulle kunna avvecklas.

Därför blir det likvidation 30 november. Det innebär att alla tillgångar i förbundet ska säljas, alla skulder betalas.

 

Blir det komplicerat?

- Jag kan se ganska stora problem, och inte minst mycket merarbete för oss som organisation och som medför ytterligare kostnader för kommunerna, säger Tom Setterwall.

Under våren kommer övriga fyra kommuner bilda ett nytt förbund som träder i kraft 1 december, namnet blir det samma som i dag. Skurup uppges ha intresse att samarbeta med kommuner västerut.

 

Sydöstra Skånes räddningstjänst förbund bildades 1 januari 2000. Kommunerna gick då in i förbundet med sina befintliga kostnader. 2008 fick Tom Setterwall, då ny räddningschef, uppgift att ta fram förslag på vad medlemskostnaderna skulle grundas på för att få en rättvis fördelning.

Förslaget blev invånarantalet. Fyra kommuner köpte det, men inte Skurup som skulle få en höjning av kostnaderna med tre miljoner per år.

 

Det beslut som övriga ställde sig bakom skulle börja gälla från 1 januari 2010.

- Det har inte gått att kräva Skurups utträde, kommunen har fortsatt att betala sin gamla avgift.

När förbundet avslutas 30 november har alltså Skurup ha betalat mindre än vad övriga kommuner ställt sig bakom?

- Drygt elva miljoner. Den summan har Ystads kommun gått in och täckt.

 

I höstas hade politikerna heldagsöverläggning för att försöka enas om ett värdigt avslut för förbundet. Några punkter i det förslag som lades fram kunde inte Skurup acceptera och lade fram ett motförslag som inte övriga accepterade.

 

Nu ska alltså förbundet avvecklas. Vad kommer det praktiskt att innebära när alla tillgångar ska säljas och skulder betalas?

- Det frågar vi oss också. Ingen sitter på alla svar i dag.

Vem har ansvar för likvidationen?
- Enligt förbundsordningen ligger uppgiften på Sörfs nuvarande direktion.