Reklam om filmenDet är Samverkansområdet farliga ämnen som tagit fram filmen med undertiteln ”händelser med farliga ämnen”. Filmen kan användas både för utbildning och information. Fokus ligger på hur vi klarar olika kriser, och framförallt då händelser med farliga ämnen.

– Vi vänder oss till en bred målgrupp. Syftet är att höja medvetenheten inom området, hur beredskapen ser ut, säger Michael Wermelin på avdelningen för utveckling och beredskap på MSB.

 

”Nationens beredskap” är 23 minuter och ger en överblick av Sveriges förmåga. Området CBRNE beskrivs och en spelad kris med ett stort dammbrott och svåra påföljder ger inblick i hur samhället beredskap fungerar och hur man samverkar för att klara påfrestningarna.
– Filmen ska du kunna förstå utan förkunskaper. Den kan exempelvis vara lämplig för elever i avgångsklasser på gymnasiet, men är även bra som introduktion för de som börjar arbeta inom krisberedskapsområdet, eller utbildar sig i branschen.

 

Som extra material finns 2 timmar och 26 minuter med intervjuer där sakkunniga på myndigheter inom samverkansområdet ger fördjupad kunskap inom sina expertområden. Intervjuer med respektive myndigheter är separata inslag.
– De inslagen är riktade till de som jobbar i branschen och som vill veta mer eller vad specifika myndigheter gör, säger Wermelin.
Filmen är gratis att beställa här.

 

Fotnot: Samverkansområdet farliga ämnen är ett forum för samverkan för att stärka förmågan inom CBRNE-området. Medverkar gör tolv statliga myndigheter samt representanter från kommuner och landsting.