diagram över skadorFörra året skadades sju personer, den lägsta siffran sedan incident- och olycksrapporteringen startade i mitten av 90-talet.
– Ett tecken på att branschens säkerhetsarbete och erfarenhetsåterföring gör nytta, säger Ben Bock, chef för säkerhets- och teknikavdelningen vid branschorganisationen Energigas Sverige.
Samtliga sju skador inträffade i samband med hantering av gasolflaskor, drift- eller handhavandefel var den vanligaste orsaken.
Inga dödsfall har inträffat sedan 2012.