Men Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB, vågar inte dra några slutsatser av de preliminära siffrorna.

- Även om det är färre som omkommit så är det inte någon signifikant skillnad och för tidigt att tala om trendbrott. Förändringen ligger inom det naturliga årliga intervallet som kan förklaras av slumpen, säger han.

 

De flesta dödsbränder sker i bostäder, rökning och levande ljus är ofta orsak till bränderna. Notabelt är att antalet döda i fritidshusbränder ökade från tre 2010 till tio 2011.

- Detta visar vikten av att se över sitt brandskydd i alla typer av boenden, även i fritidshuset. Det är lika viktigt med fungerande brandvarnare i sommarstugan och det är bra om man även har brandsläckningsutrustning, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

 

I den nationella strategin för stärkt brandskydd i Sverige som har en nollvision, att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand, är minskningen under 2011 ett positivt tecken.