Några av de viktigaste resultaten från det treåriga forskningsprojektet Metro är nya designbränder för tunnelbanestationer och tunnlar, ny kunskap om hur fort människor utrymmer från tåg i tunnel, vilka svårigheter personer med funktionshinder stöter på i händelse av utrymning, hur utformningen av tåg kan göras för att minska riskerna för personskador i händelse av explosion samt de möjligheter och begränsningar som finns vid räddningsinsatser.

– Projektet har visat att det är mycket svårt att orientera sig i rökfyllda tunnlar, men vi har också identifierat ett antal vägledande system som effektivt hjälper personer att hitta rätt väg ut. En intressant upptäckt är att till och med enkla system som baseras på ljudsignaler fungerar bättre än många av de konventionella system som används idag, säger Daniel Nilsson, vid Brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola.

 

Tunnelbanor är komplexa system med många människor på liten yta. Detta komplicerar både utrymning och räddningsarbete vid en olycka.

Hur snabbt branden utvecklas är den avgörande faktorn för tiden som resenärerna har på sig att utrymma säkert.

- Projektet har visat att bränder i tåg kan bli större än vad man tidigare räknat med, men också att utvecklingen av tågdesign och materialval går åt rätt håll. Rätt materialval kan göra stor skillnad, säger Mia Kumm vid Mälardalens högskola.

 

För drygt ett år sedan genomfördes fullskaliga brandförsök i en av Trafikverkets övergivna tunnlar utanför Arvika. Fullskaliga försök kräver stora ekonomiska resurser och en omfattande organisation och är därför ovanliga, globalt sett har få genomförts.

Vid nybyggnation används ofta olika datamodeller för att simulera brandförlopp och rökspridning. Fullskaliga försök anses ovärderliga för att kunna verifiera datamodellerna och göra beräkningarna säkrare.

– Tåg idag har i sig bra brandmotstånd, men bagaget kan bli den faktor som har betydelse för om branden över huvud taget går till övertändning. Något som också har visat sig ha en avgörande betydelse är om tågets dörrar står öppna eller inte. Exempelvis kan plattformsavskiljningar ha stor inverkan på både brandförlopp och utrymning, säger professor Haukur Ingason vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Resultaten från Metro-projektet presenteras på ett internationellt seminarium i Rosersberg utanför Stockholm 10-11 december med över 160 deltagare från 20 olika länder på plats.
– Projektet är unikt då många organisationer, med olika kompetenser, samverkar för att göra tunnelbanor världen över säkrare, säger Mia Kumm.

 

Fotnot: Designbränder representerar den typ av bränder som kan förekomma i den anläggning som ska brandskyddas och används för att dimensionera olika säkerhetssystem, exempelvis bärförmåga och ventilationssystem. När designbranden placeras i anläggningen och ingenjören beräknar vad som händer när den utvecklas så har man ett brandscenario.