Bränder orsakade av elfel är en vanlig brandorsak. En rapport från Elsäkerhetsverket 2010 visar att de flesta elbränderna i bostäder och allmänna byggnader startade i spisen eller i en lysrörsarmatur.
Det finns dock ett stort mörkertal. Elsäkerhetsverket får bara in de mest allvarliga fallen och rapporteringen är frivillig för drabbade privatpersoner.

 

Men nu kartlägger Elsäkerhetsverket vad som orsakar elbränder i gamla fastigheter kopplat till elinstallationer. Det kan handla om såväl äldre privata bostäder som äldre allmänna fastigheter.

Underlag är insatsrapporter från räddningstjänsterna och myndigheten kan göra besök för att hitta eventuella elrelaterade orsaker.

 

- Vi åker ut till platsen och försöker se tecken på var branden kan ha startat, berättar Lars Melchert, inspektör på Elsäkerhetsverket. Man kan till exempel se spår av kortslutning på en elledning, eller i en kopplingsdosa där en varmgång har uppstått som i sin tur antänt brännbart material. Det är verkligen ett detektivarbete.

Uppgifter hämtas också in från SKLs, Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping, brandutredningar som kan ge viktiga fakta.

 

Orsaker till elbränder kan vara skiftande.

- Något så simpelt som en vanlig spik till en upphängd tavla kan vara orsak till att en brand uppstår, om spiken träffar en elledning i väggen.
Det finns mycket bakom väggarna som man inte ser och mycket kan därför hända när en gammal fastighet renoveras.

 

Det kan också skapa problem när gamla elledningar som är isolerade med gummi och tjärpapp kopplas samman med nya ledningar. Den gamla isoleringen faller sönder och kan orsaka överledning till jord med varmgång och brand som följd.

- Idag är det många hemmafixare som renoverar sina gamla hus. Olagliga och felaktiga elinstallationer kan leda till bränder. Man förstår inte riskerna och branden är ett faktum, säger Lars Melchert.

 

Fel på elprodukter orsakar också bränder. Den vanligaste brandorsaken är att någon glömt eller av misstag slagit på en spisplatta.
Elsäkerhetsverkets rapport från 2010 visar att 153 personer omkom i elbränder mellan år 2000 och 2010. I nästan hälften av de fallen var spisen en startkälla. Övriga vanliga felkällor är lysrörsarmaturer och diskmaskiner som har en ökande trend.

- Bränder som startat i diskmaskiner har  legat på en relativt konstant nivå men vi ser en viss ökning de senaste tio åren, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

 

Elsäkerhetsverkets rapport av förstudien ska vara klar under november månad och kommer utvisa hur man ska gå vidare.
- I en förlängning skulle det kunna medföra ett nytt krav på besiktningar av gamla fastigheter, säger Lars Melchert.