Braskassett i villa40 procent av de bränder i villor och radhus som räddningstjänsten rycker ut till orsakas av bränder i eldstäder.

MSBs brandutredarprogram har konstaterat att en relativt vanligt orsak är felaktig användning och installation av kassetter i öppna spisar.

Peter Nord och Håkan Sten, sotningsansvariga MSB, har genomfört tester av värmepåverkan vid eldning i öppen spis jämfört med braskassett.

Det visade sig att eldningen i braskassett gav temperaturer som ganska snabbt passerade tillåtna gränsvärden.

– Rökgastemperaturerna skiljer markant. I nivå med första bjälklaget, cirka 2,5 meter upp i rökkanalen, var temperaturen 200-250 grader högre vid eldning i kassett än i öppen spis, trots att vi eldade hårdare i spisen, berättar Peter Nord.

Riskerna flyttas från eldstaden upp till bjälklagsnivån jämfört med öppna spisen.

– Det finns kommuner som anser att installation av braskassett i öppen spis inte är väsentlig förändring enligt plan- och bygglagen. Det anser vi, med hänvisning till testerna. På relativt kort eldningstid kommer man upp i temperaturer som överstiger kraven i byggreglerna.

Förr byggdes bjälklag 100 millimeter från murstock för att klara dåvarande byggregler. Nuvarande byggregler säger att temperaturen på utsida murstock får vara högst 100 grader och vid bjälklaget högst 85 grader.

– Man får alltså bygga bjälklaget närmare än 100 millimeter, men måste då kunna påvisa att temperaturen inte går över 85 grader. Därför följer de flesta de gamla reglerna och klarar då även temperaturen.

Men eldning i braskassett ger högre värmekoncentration, och eldas det lite för hårt kan det få ödesdigra konsekvenser.

– Det är viktigt att följa eldningsinstruktionen. Säger den att man får elda två kilo ved i timmen, vilket ska ge en temperatur i kassetten på i genomsnitt högst 350 grader, ska man följa det. Eldar man mer stiger temperaturen kraftigt.

När Nord och Sten genomförde testerna i Rosersberg stoppade de in tre kilo ved per timme i kassetten. Den öppna spisen eldades med 4,5 kilo, alltså 50 procent mer. Sista ilägget gjordes efter fem timmar.

– Vi eldade mer än tillåtet. Men bara marginellt mer, inte jättetuftt.

Bland annat kunde följande resultat noteras.

Rökgastemperaturen strax under första bjälklaget var genomsnittligt 100 grader högre i kassetten, vissa tidpunkter 200 grader högre. Högsta temperatur var 500 grader.

Efter fyra timmars eldning i braskassetten hade temperaturen utanför murstocken passerat gränsvärdet. Mer än en timme efter att sista vedträet lagts i steg temperaturen fortfarande.

Två timmar efter sista ilägg var temperaturen vid bjälklaget fortfarande över gränsvärdet. Öppna spisen klarade gränsvärdena med god marginal.

– Denna erfarenhet visar att det är viktigt att byggprocessen fungerar med byggsamråd och installationskontroll så att ägaren får rätt information innan eldstaden börjar användas, säger Peter Nord.