Senast 1 januari 2013 ska alla brandposter vara skyddade mot obehörig åtkomst, enligt föreskrifter från Livsmedelsverket.

Föreskrifternas syfte är att skydda kvaliteten på dricksvattnet ut till hushållen och livsmedelsindustrin.

- Stöld av vatten via brandpost är idag den mest frekventa obehöriga åtkomsten på ledningsnätet. Det förekommer att entreprenörer inom väg-, renhållnings-, och byggsektorn olovligen tar vatten via den brandpost som passar deras egen verksamhet bäst för stunden. Detta utan att reflektera närmre över vad det orsakar för problem i form av åverkan på brandposten och kvaliteten på dricksvattnet på nätet, sannolikt i ren okunskap, säger Jan Eklind på Livsmedelsverket.

Vissa kommuner har redan valt att sätta låsbara pluggar på brandposterna.

– En del brandposter är extra känsliga för uttag av vatten. Det kan ändra hela vattnets strömningsriktningar vilket innebär att den utvecklade biofilmen innanför röret kan slitas bort och då riskerar man att få ledningsmaterial, rostflagor och liknande i det kommunala dricksvattnet, Jan Eklind.

Det plötsliga tryckfallet som sker i samband med uttaget kan ge insugning via otätheter i röret och då riskerar man i värsta fall att få avloppsvatten i dricksvattnet.

– Det har hänt att människor klagat på dålig smak, lukt och färg på vattnet och då är det någonstans i närheten som någon tagit vatten vilket gjort att avlagringar, biofilm och rörslam når tappkranarna. Det finns även en viss risk att markvatten tränger in och förorenar vattnet.

Låsningen minskar behovet av underhåll på brandposterna. Själva låsningen går till så att ventiltappen på den fasta anordningen i marken skyddas av ett lock som går att låsa med en plugg.

– En plugg kostar väl bara några hundralappar. Entreprenörer som behöver rent vatten kan skriva avtal med kommunen om var det ska hämtas. De betalar för vattenuttaget och får anvisade hämtställen. Behovet av vatten kan då tillgodoses med gott samvete utan att kvalitén på dricksvattnet försämras, säger Jan Eklind.