Förutsättningarna för ett fungerande förbund var rubriken. Och det kom i mycket att handla om ekonomi.

– För oss i Gagnef fanns inget alternativ. Vi hade inte möjlighet att klara det som förväntades enligt lagen om skydd mot olyckor. 2011 gick vi med i DalaMitt. Räddningstjänsten kostar oss fortfarande lika mycket som innan, och på det har vi vunnit kompetens. Räddningstjänsten skulle totalt vara tio miljoner dyrare för de fyra medlemskommunerna om den skulle drivas var och en för sig, sade Sofia Jarl, kommunalråd i Gagnef.

 

Att vara beredd på diskussion om orättvisa i kostnader från medlemmarna, ha en öppen dialog och ett transparent arbete, samt att vara beredd på dolda kostnader som pensions- och overheadkostnader, framhölls.

 

Flera gånger ställdes från olika håll frågan vad man ska ha förbundet till, om det bara ska hantera räddningstjänsten eller om det finns en avsikt att se möjligheten att jobba bredare?
– Vi har haft andra samarbeten men kört i väggen. Vi är lite enkla i garderoben, men det finns en öppenhet i förbundet att göra mer. Vi har besökt Karlstad och jag är imponerad av hur långt de kommit, sade Sofia Jarl.
Christer Ängehov är förbundsdirektör i Helsingborg som bildar förbund med Ängelholm och Örkelljunga vid årsskiftet och som har ambitionen att knyta till sig ytterligare åtta kommuner. Han sade:
– Vi börjar med det smala, sen får vi se. Men vi tar inte den stora matchen nu, först ska vi få förbundet att fungera.

 

 Jan Sjöstedt är förbundschef för ganska nybildade Räddningstjänsten Väst som valt att jobba mycket brett:
– LSO-delen är det enkla. Sen har vi ett jättebrett uppdrag där vi tar oss an folkhälsa med mera. Inom övriga områden har vi en mängd rubriker som vi måste bryta ner och jobba med.

Från många med erfarenheter konstaterades att direktiven från ägarna, och därmed spelreglerna för kommunerna, är mycket viktiga när ett förbund bildas.
– Det finns fallgropar. Kommuner valde att lämna vårt förbund, vilket genererade stora besparingskrav för de kvarvarande. Förutsättningar för det måste klargöras från början, sa Tom Setterwall, Sydöstra Skåne.

 

Åsa Bergsten, förbundsdirektör i Karlstadsregionen, poängterade vikten av att politikerna i direktionen tydligt tar taktpinnen:
– Förbundet måste visa självförtroende, direktionen att den styr och vågar driva på och inte fråga kommunerna för mycket. Vi tjänstemän måste kunna hjälpa politikerna att ta det ansvaret.

 

Så varför bildas då förbund?  Christer Ängehov, som har erfarenhet från en rad förbundsbildningar, svarade opretentiöst:
– Många resonerar nog att vi bildar förbund så får vi se hur det blir. Sen tror jag att ett förbund är effektivare, minskar sårbarheten och har lättare att behålla specialistkompetens.