Daniel AlsanderStrömma video, skicka patientjournaler och ladda upp kartor.
Möjligheten till tjänsterna ingår i ett pilotprojekt för ökad datakapacitet i Rakel.

– Rakel är designat för tal och text, det är så de flesta använder det primärt. Men det finns ett ökat behov av datatjänster och mobilitet, säger Daniel Alsander, projektledare på MSB.

 

Ett pilotprojekt startades i augusti förra året där Rikspolisstyrelsen, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Faluns kommun deltar.

Vad är vettigt? Vad gör användarna mer effektiva? Vilka framtida krav finns på tekniken, på bandbredd, hastighet och säkerhet? Det är några frågor som tas upp.

 

– Målet är att göra en behovs-​inventering och utifrån den utveckla tjänster. Vi genomför tekniska tester för att få en bild av hur systemet kan fungera.

25 fordon ingår i testerna. Polisen har monterat in kameror som kan fotografera registreringsskyltar och direktsänder video. Akademiska sjukhuset skickar patientjournaler. Räddningstjänsten i Falun testar att ladda upp kartor i bilen, kommunens servicetekniker hämtar upp ritningar och sprängskisser och hemtjänsten sänder journaler.
– Vi tittar på alla möjligheter att erbjuda datatjänster till våra användare. Rakel ska utveckla tjänster som möjliggör en ökad mobilitet där användare kan använda egna stödsystem.

 

I fordonen är två modem monterade, ett 3G och ett LTE (4Gs föregångare). Polisen, landstinget och kommunen använder i hanteringen sina egna applikationer.
– Det viktiga nu är att komma fram till vad man vill uppnå med tekniken, vad det ska fokuseras på, vilka rutiner för informationssäkerhet som behöver fastställas.

 

Testerna har hittills visat ett relativt lågt bandbreddsutnyttjande, utom vid strömning av video. Täckning utanför tätort är en utmaning.
– Det finns uppenbara risker att 3G och 4G kommer ha tillgänglighetsproblem vid särskilda händelser.

Är det mobilnätet eller Rakels Tetra-teknik som är aktuellt?

– Vi kan idag inte säga vilken teknik som kan komma att användas till en eventuell datatjänst.  I projektet testar vi 3G och 4G (LTE). Men det är inte uteslutet att man kan komma att använda Tetra-tekniken i alla fall, säger Daniel Alsander.
I höst ska projektet redovisas och beslut tas hur man går vidare.

 

Danmark delar insatsbilder

I Danmark har Sine Services genomfört ett projekt där blåljusorganisationer delar kartor och bilder från olycksplats.

– Alla får gemensam överblick på alla nivåer. Missförstånden blir färre och resursfördelningen bättre, säger Katrine Halskov Holten på CFB, Center for beredskabskommunikation.

Utøya-attacken i Norge aktualiserade behovet av gemensam insatsbild.

 

CFB är nationellt ansvarigt för Sine – Danmarks motsvarighet till Rakel. I projektet har bilder delats från olycksplats, mobilnätet används och materialet kan laddas upp i datorer, läsplattor och telefoner.

– Det ska vara enkelt och robust, och det funkar. Nu handlar det om hur tekniken ska etableras nationellt, beslut tas snart, säger Katrine Halskov Holten.

 

Håkan Brood, enhetschef för marknadsföring och kommunikation av Rakel på MSB, tycker det danska arbetet är intressant.
– En jättebra plattform som vi inte har i Sverige, men vill ha. Vi har ambitionen att hitta en plattform för det, säger han.

 

Snabbare datakapacitet i Nødnett

En tredjedel av basstationerna för Nødnett i Norge kan använda Teds, en datakapacitet i Tetra-nätverk som är runt tio gånger snabbare än den som förnärvarande finns i Sverige.

– Vid test har en 1,5 megabyte stor fil laddats ned med 81 kilobyte i sekunden när fordonet färdades i 70 kilometer i timmen, berättar Hans Peter Naper, från DNK, Direktoratet for nødkommunikation.

 

Med snabbare överföring räknar Norge med att kunna använda bildnedladdning, fingertrycksavläsning, lågupplösta videobilder med mera i Nødnett. Teds ingår i abonnemanget.

Nødnett-mobilen kan under förflyttning skifta mellan olika datatjänster för att ha säker mottagning.
– Teds är som Tetra robustare än vanligt mobilnät och Norge blir ett av de första länderna som tar det i bruk, säger Naper.