Det är första gången en offentlig aktör stäms för konkurrensbegränsning. Bakgrunden är tre upphandlingar för området södra Dalarna där Niscayah lämnade anbud på utbildningen räddningsinsats tillsammans med bland andra Brandskyddsföreningens bolag Brandskyddsföreningen Service AB. Brandskyddsföreningen Service AB hade i sitt anbud anlitat Dalamitt för att genomföra de praktiska delarna på sitt övningsområde. Men när Niscayah frågade om att få hyra området blev det nobben.

 

– Vi sade nej eftersom vi har mycket verksamhet på övningsfältet. Vi ska klara av all kommunal utbildning, egna styrkor och räddningsgymnasium. Släpper vi in Niscayah säger vi i från oss handlingsfriheten att genomföra vår verksamhet under fem veckor, säger Leif Andersson, förbundschef Dalamitt.

 

Konkurrensverket godtar inte Dalamitts resonemang om kapacitetsbrist på övningsområdet.

 

– Hade Niscayah vunnit upphandlingen hade ju den kapacitet på övningsfältet som reserverats för Brandskyddsföreningen frigjorts, säger Mårten Hyltner, processråd på Konkurrensverket.

 

Men enligt Leif Andersson handlar det om två vitt skilda saker.

 

– Det ställdes två olika frågor. Brandskyddsföreningen frågade om vi kunde genomföra de praktiska delarna av utbildningen. Hade Niscayah ställt samma fråga hade de fått samma svar och att det kostar exakt lika mycket.

 

– I samarbetet med Brandskyddsföreningen är det vi själva som sköter allt det praktiska de här kursveckorna, vi kan då pussla om och laborera precis som vi vill. Vill vi flytta en kommunutbildning från ena hörnet till det andra gör vi det. Lånar vi ut hela fältet kan vi inte göra någonting, säger Leif Andersson.

 

Enligt Konkurrensverket snedvrids konkurrensen av Dalamitts beslut. MSB har öppnat marknaden och konkurrensutsatt kursen räddningsinsats. Men för att kunna verka på den marknaden måste man ha tillgång till ett övningsområde. Brandövningsområden ägs i princip uteslutande av offentliga aktörer som byggts med skattemedel.

 

– Det betyder att för att verka behöver man antingen bygga ett nytt eller få tillgång till något av de som redan finns. Enligt vår bedömning är det varken företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt sunt att bygga en massa nya övningsfält. I den mån det finns utrymme på befintliga övningsfält är det bättre att det utnyttjas. Det ger också bättre ekonomi för de som redan finns, säger säger Mårten Hyltner.

 

Leif Andersson är rädd att en konsekvens om Konkurrensverket får rätt blir att privata aktörer får fri tillgång till alla kommunala anläggningar.

 

– Vi har inte agerat för att hindra konkurrens, utan för att vi själva ska kunna påverka vår användning av övningsfältet. Det klart att det är inte roligt att stå inför en domstol, samtidigt är det viktigt att det blir klarlagt vad som är rätt.

 

I stämningsansökan vill Konkurrensverket att tingsrätten vid hot om vite på en miljon kronor ska förbjuda Dalamitt att vägra Niscayah tillträde till övningsfältet.