Det var 2011 som DalaMitt stämdes av Konkurrensverket sedan förbundet vägrat dåvarande Niscayah att hyra övningsfältet för utbildning i räddningsinsats.

– Eftersom vi hade sagt ja till att anordna samma kurs åt Brandskyddsföreningen hade vi fullt upp och ansåg inte att vi kunde släppa in en konkurrent, säger förbundschef Leif Andersson.

 

DalaMitt vann i tingsrätten men Konkurrensverket gav sig inte utan gick vidare till Marknadsdomstolen som nu alltså gett Securitas, som köpt upp Niscayah, rätt. Domen innebär en tung utgiftspost i en redan ansträngd ekonomi men får i praktiken ingen betydelse.

– Vi anser att vi ända sedan 2011 gjort som Konkurrensverket sagt, men de har velat driva fram ett prejudikat för privata företags tillgång till offentliga resurser. Vi har redan ett samarbetsavtal med Securitas om utbildning i räddningsinsats på vårt övningsfält. Första kursen går nu i vår. Vi tycker det är roligt att kursen hamnar i Borlänge så att vi får vara med och driva utvecklingen inom svensk räddningstjänst, säger Leif Andersson.