MSB har under en längre tid jobbat med att kunna leverera dagsaktuell statistik. Det har funnits problem att få in tillräckligt med underlag från det gamla systemet, men nu finns siffror att hämta för ett antal områden.

- All statistik går ännu inte att få med dagsfärska siffror. Men under snabbfaktadelen är tabellerna under preliminär statistik för räddningstjänstens insatser uppdaterade, säger Mikael Malmqvist.

 

För den som vill få fram fler preliminära siffror går det också att söka i den fördjupade statistiken. MSBs statistik uppdateras varje dygn. Skriver räddningstjänsterna sina rapporter tämligen omgående är statistiken alltså färsk.

- Den löpande statistiken är preliminär eftersom en del kommer in med rapporter senare och siffrorna i en del insatser kan ändras. Därför kan exempelvis den statistik vi i dag har för februari komma att ändras.

 

Enkelt uttryckt går det till så här: när en räddningstjänst skrivit en rapport och sparat den skickas rapporten till MSBs statistikprogram. Om inga allvarliga fel upptäcks blir den omgående en del av statistiken.

Men hela landet finns inte med ännu. Tre olika datorstöd används i landet för insatsrapportering. Senaste versionen av Alarmos är kompatibelt med MSBs löpande statistik.

- Vi vet också att Daedalos, som är ett av de andra systemen, jobbar för att deras program ska bli kompatibelt, säger Malmqvist.

 

Totalt är det 47 räddningstjänster, som täcker 92 kommuner, vars statistik uppdateras varje dag. De står för ungefär en tredjedel av totala antalet räddningsinsatser.

- I den fördjupade statistiken kan den intresserade gå in och titta på dagsaktuella siffror för en enskild kommun, för en speciell månad eller liknande.
Här kommer du till Snabbfakta.