stadsbild– Utmaningen framför oss är att få ett totalförsvar som är förankrat hos det svenska folket. De under 35 har inte ens erfarenhet av kalla kriget och hur ska vi utbilda våra ungdomar i samhällsskydd och beredskap men också i hur kriget kan vara?

Det frågar sig Jan Lundberg, MSB, som arbetar med frågor som rör civilt försvar. I början av året fattade MSB beslut om nationell strategi för det civila försvaret.

 

Sedan det kalla krigets slut har Sverige enligt Jan Lundberg levt i en strategisk time out.

– Det som hänt nu är att Försvarsmakten fått i uppgift att genomföra en nationell operativ försvarsplanering. MSB har fått i uppdrag att stödja den här verksamheten. Det består dels i att delta i Försvarsmaktens spelverksamhet men också i att förbereda och genomföra stora stabsövningar, säger Jan Lundberg.

 

Thord Eriksson från Försvarsdepartementet uppfattade diskussionen efteråt som att många såg framför sig den planering som gällde för det gamla totalförsvaret och kommenterade saken.

– Civilt försvar på väg tillbaka, ja – men is i magen. Nu ska vi bestämma innehållet och initialt stödja försvarsmakten i försvarsplaneringen. Det moderna försvaret med hög tillgänglighet är beroende av ett fungerande samhälle. Låt oss titta på den frågan först innan vi bestämmer hur de andra delarna av ett modernt civilt försvar ska se ut.

 

Försvarsmakten behöver stöd i sin försvarsplanering.

– Vi funderar på att ge MSB ett uppdrag att ta de civila myndigheterna i handen och delta i den här planeringen. Det krävs en viss pedagogik när vi ska gå tillbaks till ett arbetssätt som vi lagt bakom oss. Då tror vi det är bra att MSB får agera guide åt andra myndigheter som är aktuella i den här planeringen. På sikt kommer vi till en tydligare inriktning, säger Thord Eriksson.