Homa Amini, från Plast- & kemiföretagen och MSBs överdirektör Nils Svartz.

– Jag var inte inbjuden utan anmälde i sista minuten efter att ha läst en notis i Tjugofyra7, sa Homa Amini.

Hon är kritisk till att uppgifter om farliga ämnen inte är sekretesskyddade.

– Vid tillståndsansökningar ska kemiföretagen lämna känslig information till diverse myndigheter, men det finns inga rutiner för sekretess. Det här går inte ihop med Seveso-direktivets security-krav. Känslig information kan hamna i händer på de som kan ha avsikter för sabotage eller terror.

Nils Svartz, MSBs överdirektör, svarade att myndigheterna är intresserade av ett ökat samarbete med näringslivet och lovade ta med sig sekretessfrågan.