– Bakgrunden är att en CBRN-händelse kan påverka flera andra länder och handlingsplanen syftar till att skapa en miniminivå för det förebyggande arbetet, säger Petter Nelin, försvarsdepartementet.

I Sverige pratar vi om säkerhet och har inte en uppdelning i begreppen safety och security.

– Från första början har man tryckt på att handlingsplanen ska gälla både safety och security, en all-hazard approach. Följaktligen gäller handlingsplanen från rent olyckspreventivt arbete upp till ett fullskaligt terrordåd.

 Åtgärderna ska vara implementerade 2012-2015. Den privata sektorn är viktig och MSB ska ansvara för samordningen av implementeringen och kartlägga hur vi ligger till med åtgärderna.

EU-kommissionen efterlyser mer forskning inom området.

– Man är tydlig från kommissionens sida att det söks inte tillräckligt med medel för CBRN-projekt. Det finns pengar som inte används.

Avslutningsvis berättade han om det nya forksningsanslag som FOI har fått. När FOI tar fram förslag till forskning inom CBRN-området ska det ske på två underlag. Ett från Försvarsmakten och ett från MSB som ska sammanställa det civila behovet av CBRN-forskning.

– En ändring mot hur vi gjort tidigare då MSB transfererat 18 miljoner till FOI, men beställarrollen från den civila sidan, uppföljningen och spridningen av information har inte varit världsbäst. Det hoppas vi att den blir nu, säger Petter Nelin.