– Genom att sammanföra personer från olika verksamheter vill vi bygga broar mellan forskning, utveckling och praktisk verksamhet. Det är viktigt eftersom det länge har funnits ett glapp mellan forskning och utveckling och de som praktiskt arbetar med ledning och samverkan inom exempelvis kommunen och länsstyrelsen, säger Pia Håkansson, föreståndare för Kunskapsplattform ledning.

 

Förhoppningen är att forum som Samverkansseminariet på sikt ska bidra till ett ökat samarbete.
– Målet är att bidra till en koppling mellan praktik och teori inom ledning och samverkansområdet. Att skapa förutsättningar för praktiken att ta del av den senaste forskningen och underlätta för forskare att fånga upp praktikens erfarenheter och problem. Inte minst är nätverksbyggandet en viktig del av seminariet.

 

Samverkansseminariet genomfördes i samarbete med Kunskapsplattform ledning som arbetar för att sammanföra forskare, utbildare och de som arbetar praktiskt inom området ledning vid olyckor och kriser.

Kunskapsplattform ledning består av representanter från MSB, Lunds tekniska högskola, Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement, Mittuniversitetet och praktikerorganisationer.

 

Samverkansseminariet omfattande även erfarenheter från skogsbranden i Västmanland och utvecklingen inom området. Regeringskansliet presenterade aktuella frågor som försvarspropositionen och alarmeringstjänstutredningen och Polisen presenterade sin nya organisation för ledning och samverkan. Resultatet av projektet Ledning och samverkan presenterades också under seminariet.
Ett antal forskningsprojekt med fokus samverkan och ledning presenterades av Mittuniversitet, Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Linköpings universitet. Praktiska erfarenheter och utvecklingsprojekt belystes av Köpenhamns brandväsen, Länsstyrelsen Västmanland, MSB och SMHI.