Det är MSBs översyn av utbildningen, om det ska finnas en eller två skolor, som fått politiker i kommuner och landsting att agera.
I brevet till Ygeman, som skickades i går (2 mars), framhålls att utgångspunkten för utbildningsverksamhetens organisation måste vara vad som är bäst för krishanteringsförmågan i hela samhällsorganisationen – kommun, landsting och stat.

 

MSBs utbildningsverksamhet är för viktig för att hanteras som en budgetfråga inom en enskild myndighet, anser politikerna.
”Risken är uppenbar att ett för snävt budgetperspektiv leder till felaktiga beslut som på sikt kan få allvarliga konsekvenser.”

 

I stället föreslås en bred utredning  till grund för hur räddningstjänstens kompetensförsörjning ska säkras i framtiden.
”Vår uppfattning är att MSB borde värdera om det ens är möjligt att arrangera utbildningsverksamhet med framtidens krav inom ramen för anslaget.”
I brevet nämns även att flera tidigare utredningar presenterat en rad förslag, men få av dem genomförts.

 

msb.se kommenterar  generaldirektör Helena Lindberg så här:

- Till stora delar för författarna bakom skrivelsen fram liknande synpunkter som jag har lyft till regeringen i MSB:s budgetunderlag för 2016-2018. Men som myndighetschef är jag ansvarig för att få myndighetens budget att gå ihop. Det är bakgrunden till den pågående utredningen om bland annat utbildningsverksamheten”, säger hon och fortsätter:

- Ingenting är beslutat ännu, det är viktigt att vi får möjlighet att vända på alla stenar för att kunna göra nödvändiga prioriteringar och ta höjd även för framtida behov.