Lovisa HoffStyrkeledarna, uppskattningsvis 36 procent av alla, medverkar i studien som är Lovisa Hoffs examensarbete vid Lunds tekniska högskola.

– Det finns ett missnöje med den praktiska färdigheten, konstaterar hon.

Styrkeledarna anser också att det operativa arbetet är viktigast, förebyggande arbete rankas lägst.

– Det fick avsevärt lägst prioritet.

Lovisa Hoff genomförde studien vid Helsingborgs brandförsvar där det förekommit signaler, en magkänsla, att brandmännens praktiska färdigheter försämrats.

– Den magkänslan verkar vara ett nationellt symptom.

Majoriteten av de som svarat anser att den praktiska förmågan hos brandmän försämrats sedan SMO-utbildningen trädde i kraft. 85 procent anser att det krävs mer grundläggande övning i stor eller mycket stor omfattning. Få ansåg att det egna övningssystemet var skäl till att färdigheterna försämrats, samtidigt är det bara elva procent som arbetar vid en räddningstjänst som anpassat övningen efter SMO-utbildningen i stor eller mycket stor omfattning.

I studien ges konkreta exempel på brister, hur nya brandmän inte klarar att hantera motorsåg och motorspruta eller utföra dörrforcering. Men Lovisa Hoff konstaterar att vill man ha mer definitiva besked om hur mycket sämre kunskaperna blivit och vad som påverkat försämringen, då behövs djupare analyser. Och att det kan vara farligt att bara kika på enskilda siffror i hennes studie.

– Man bör se helhetsperspektivet, var siffra för sig är ingen sanning.

I studien ges en rad förslag som bland annat syftar till större lyhördhet mellan MSB, som ansvarig för SMO-utbildningen, och räddningstjänsterna.

Hur har rapporten mottagits?

– Jag har fått många kommentarer. Äntligen vågar någon ställa frågan, säger en del. Andra anser det är ett steg tillbaka i utvecklingen. Nästan ingen är oberörd.

Rapporten kan laddas ner från: www.brand.lth.se/publikationer/projektarbeten_bi_exjobb