Shatila Salami, instruktör i Räddningstjänsten Syd. Foto: Per Larsson

Shatila Salami, instruktör i Räddningstjänsten Syd. Foto: Per Larsson

 – Vi började 1908 när de första polissystrarna anställdes och idag är 26 procent av landets poliser kvinnor. De senaste åren har andelen ökat med en procentenhet varje år.

En tallrik med bland annat kefta kebab väntade på besökarna.Hon betonade vikten av att ledningen är tydlig med vad den vill, att det leder till konkret handling och inte bara blir ett stöd i princip.

Polisen har ingen kvotering men genomför särskilda program för att förbereda och underlätta för minoriteter att komma in i polisyrket.
Rapparen Behrang Miri intervjuade högstadieelever från Rosengård.Polisen strävar även efter att få in fler med annan etnisk bakgrund. Idag är andelen 4,9 procent.

– Problemet med att rekrytera kvinnor i den här gruppen är att de inte alltid har familjens stöd.

Veteranen Kaare Brandsjö och Lars-Göran Uddholm, Södertörn, lät sig väl smaka.När det gäller kvinnor generellt ser det lovande ut inför framtiden.

– Förra året nådde vi en milstolpe då 50 procent av de antagna till polisutbildningen var kvinnor, säger Eva Årestad Radner.