Diskrimineringslagstiftningen har sin grund i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. DOs uppgift är att främja människors lika värde, rättigheter och möjligheter.

– Vi ska aktivt motverka diskriminering, inte bara ta emot anmälda fall av diskriminering. I grunden handlar det om rätten att vara sig själv.

Katri Linna är generaldirektör för DO som bildades när de fem tidigare diskrimineringsombudsmännen slogs samman. Ett nytt diskrimineringsområde som kommit till är ålder.

– De som oftast hör av sig till oss idag är män i övre medelåldern.Katri Linna diskrimineringsombudsman.
Sverige har en mörk historia med statssanktionerad diskriminering av romer och samer.
– Och ända fram till 1979 beraktades homosexualitet som en sjukdom.
Många vågar fortfarande inte gå ut öppet på sin arbetsplats med att de är homosexuella.

– Räddningsjänsten har en stark manlighetskultur och de öppet homosexuella är i princip noll. Om det det finns en väldigt stark bild av hur man ska vara är det inte så lätt att våga vara sig själv.

När Jämo började titta på kvinnor i räddningstjänsten i början av 1990-talet fanns inte en enda kvinnlig brandman. I dag är de enligt SCBs statisik 60 stycken.

– Det är en bra trend, men lågt även i en internationell jämförelse. I början av 1990-talet fanns ett öppet motstånd, nu finns en insikt att det är viktiga frågor, inte bara kvinnor utan även sexuell läggning, annan etnisk bakgrund och ålder.

Fortfarande är fysfrågan det största hindret för kvinnor, men olikheter behöver inte nödvändigtvis var ett problem för att utöva yrket.

– Vid ett rökdykartest på Rosersberg fick män över 55 de bästa resultaten, inte de yngre och kanske fysiskt starkare.
– Givetvis finns det befogade fysiska krav, men idag handlar det om så mycket mer än fysisk aktivitet. Det handlar också om att skapa legitimitet och förtroende. Dessutom är det mycket större betoning på förebyggande.

Det hänger inte bara på räddningstjänsterna, även MSB måste bli bätre på att locka kvinnor och andra minoriteter till SMO-utbildningen.

– Rekryteringen är viktig, att ha förebilder så ingen behöver stå ensam i motvinden. Det krävs en aktiv marknadsföring av utbildningen.

Ytterst handlar arbetet mot diskriminering om mänskliga rättigheter.

– När ni jobbar med fystesten jobbar ni med mänskliga rättigheter, säger Katri Linna.