I arbetet med jämställdhet och säkerhet vill MSB plocka fram en förebild. Räddningstjänster med heltidsstyrkor har uppmanats söka. I potten finns fem miljoner kronor.

 - Mönsterstationen ska uppvisa jämställdhet och tydlig mångfald, säger Lena Brunzell, MSB.

Avsikten var att vinnande station skulle presenteras under Brand 2010.

- Men vi har inte hunnit granska alla ansökningar än. Vi hoppas kunna presentera mönsterstationen i augusti.

 De nio räddningstjänster som tävlar om epitetet mönsterstation är: Alingsås-Vårgårda, Karlstadsregionen, Landskrona, Räddningstjänsten Syd, Skara-Götene, Södertörn, Sörmlandskusten, Västervik och Västra Sörmland.

 Är ni nöjda med nio anmälningar?

- Vi trodde nog det skulle bli däromkring, kanske några fler.

 Mönsterstationen kommer att få 750 000 kronor om året i utvecklingspengar. Dessutom kan man ansöka om ytterligare 250 000 till speciella satsningar.

 ”En brandstation för alla” är MSBs benämning på satsningen och den är en av fem delar i ett femårigt handlingsprogram.

- Handlingsprogrammet har kommit till eftersom det är svårt att få kvinnor intresserade av yrket och det finns få brandmän med utomnordisk bakgrund. Räddningstjänsten måste spegla samhället och brandmannayrket utvecklas i dag till ett bredare uppdrag.

 De andra punkterna i handlingsprogrammet är:

Översyn av brandmannens fysiska förmåga. Forskningsinstitutet Winternet ska se över vilka fyskrav som ska ställas i yrket.

Sju regionala mångfalds- och jämställdhetsutvecklare har utsetts, Alla har en bakgrund som brandman och ska täcka in varsin region av landet.

Förändra bilden av yrket. Kvinnor och personer av utomnordisk härkomst ska kunna identifiera sig med yrket och känna att det är något för dem.

Bidrag till lokala aktiviteter, exempelvis prova på-dagar.